Thủ Tục Du Học


Visa du học Úc được cấp dưới dạng điện tử

Ở lại Úc sau khi học xong: Sau khi học xong, du học sinh có các lựa chọn: quay về Việt Nam hoặc ở lại Úc làm việc theo chính sách dành cho du học sinh (được ở lại 02 năm nếu tốt nghiệp cao đẳng/ đại học/ thạc sỹ dạng lên lớp. Hiện nay, [...]

Có nhất thiết phải chứng minh tài chính khi du học úc

Du học úc không cần chứng mình tài chính có được hay không? Bộ phận xét visa của Bộ Di Trú Úc không yêu cầu ứng viên đi du học xin visa nộp giấy tờ chứng minh tài chính nhưng họ lại nắm quyền kiểm tra vấn đề này. Du học Úc không cần chứng [...]